Apie mus

Socialinės globos centras „Vija“ yra biudžetinė įstaiga prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų, kurios paskirtis – užtikrinti socialinę globą neįgaliems vaikams ir jaunimui, kai jie yra likę be tėvų globos ar dėl susidariusių aplinkybių negali gyventi savo namuose ar savarankiškai ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra.
Globos namuose apgyvendinami vaikai iki 18 metų, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ir jaunuoliai iki 29 metų ar vyresni, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Globos namų vizija – tapti namais, kuriuose šilta, gera, saugu gyventi ir miela dirbti.

Globos namų misija – sudaryti vaikams ir suaugusiems jaukią ir saugią aplinką gyventi, visuomet saugoti ir ginti jų teises bei interesus, atstatyti ir ugdyti jų gebėjimus patiems pasirūpinti savimi ir padėti sėkmingai integruotis į visuomenę.

Globos namų vertybės:   meilė, orumas, pagarba, kantrybė, saugumas

burbulai

MŪSŲ DRAUGAI IR RĖMĖJAI

image003
image004
image005
image006
image007
Print
image009
image010
image011
image012
image013
image014
image015
image016

 

 • VšĮ „Amici Art“
 • Katalikų Bažnyčios bendruomenės narys klierikas Sigitas Jurkštas
 • Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
 • Kauno specialioji mokykla
 • Kauno J. Laužiko specialioji mokykla
 • Kauno Milikonių pagrindinė mokykla
 • Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
 • Kauno Jono Pauliaus II gimnazija
 • Kauno Veršvų vidurinė mokykla
 • Kauno „Ąžuolo“ katalikiška vidurinė mokykla
 • Kauno rajono Garliavos Jonučių gimnazija
 • Kauno Jono Jablonskio gimnazija
 • Vytauto Didžiojo universitetas
 • Kauno kolegija
 • Vaxjo Resursskola mokykla, Švedija, atstovaujama pedagogo Hakan Karlsson 2010m.
 • Kauno lopšelis – darželis „Giliukas“
 • Kauno „Varpelio” pradinė mokykla
 • Kauno Technologijų Universiteto Studentų Atstovybė
 • NHM Europos Rimi
 • Labdaros ir paramos fondas „Totatato”