Vilijampolės socialinės globos namų istorija

„Meilė prasideda namuose.

Viskas priklauso nuo to, kaip vienas kitą mylime.“ Motina Teresė

Pagal archyvinius duomenis, Vilijampolės socialinės globos namų istorija prasidėjo dar 1921 metais, kuomet buvo įkurta Kauno Švč. Trejybės bažnyčios „Vaikelio Jėzaus draugija“. Ši draugija išlaikė 257 našlaičius ir pamestinukus. Pagrindinis draugijos tikslas buvo padaryti gerus darbus pavargėliams, beturčiams, ligoniams ir kitiems nelaimėje esantiems žmonėms. Tuo metu draugija turėjo našlaičiams ne tik bendrabučius, bet ir berniukų ir mergaičių amatų mokyklas Vilijampolėje ir Žaliakalnyje.

1924 m. VIII forte įkuriama dar viena Vaikelio Jėzaus Draugijos įstaiga – „Izoliatorius“, defektyvių vaikų prieglauda. Didžiojo karo baisybės paliko ne vieną anspaudą, tad nenuostabu, kad priimtųjų tarpe buvo sergančių psichikos ir fizinėmis ligomis, jie buvo atskirti nuo sveikųjų.

1940 m. aneksavus Lietuvą, vaikų prieglaudos buvo perorganizuotos į vaikų namus. Prieglauda „Izoliatorus“ buvo pavadinta vaikų namais Nr. 31. Čia gyvenusiems vaikams II-jo Pasaulinio karo metais nuo bado apsiginti padėjo pagalbinis ūkis. 1942 m. prieglauda gavo įsakymą pranešti vokiečių okupacinei valdžiai apie žydų tautybės vaikus. Istorijoje minima, kad 1943 m. fašistai atvyko su mašina pasiimti savo aukų, o medicinos sesuo A. Škackauskaitė parodė daug sumanumo ir gilų humaniškumą, išslapstydama žydų vaikus įvairiose vietose.

1952 m. vaikai su protine ir fizine negalia buvo atskirti. Su protine negalia vaikai apgyvendinti 16-osios Divizijos g., dabartiniame Radvilėnų plente, o su fizine negalia vaikai liko Vilijampolėjė. Tuo metu įstaiga buvo pavadinta „Vilijampolės vaikų invalidų namai“ ir juose gyveno apie 130 vaikų.

1960 m. Vilijampolės vaikų invalidų namai sukeičiami vietomis su Žaliakalnio vaikų invalidų namais.

1963 m. Vilijampolėje pastatyti namai vaikams su fizine negalia, kurie pavadinti „Specialiąja mokykla – internatu“, šie namai pradžioje buvo adresu Apuolės g. 11, juose buvo 240 vietų. Tais pačiais metais Vilijampolėje, Apuolės g. 20, pastatyti dar vieni namai vaikams su protine negalia, kurie pavadinti „Vilijampolės psichiškai atsilikusių vaikų namais“, juose buvo 430 vietų, tačiau 1979 m. jie pervadinti į Vilijampolės vaikų internatą.

1983 m. pastatomi 3 nauji korpusai. Tuometinės valdžios teigimu, du iš jų skiriami medicininiam aptarnavimui gerinti.

1988 m. Tuometinio Komunalinio ūkio projektavimo instituto Kauno filialas parengė objekto „Vilijampolės vaikų internato“ 150 vietų priestato su reabilitacijos kompleksu rekonstrukcijos darbų projektą. Tais metais iš mūsų stacionaro į Šilutės vaikų namus buvo išvežti apie 75 sunkiausi ligoniai.

Nuo 1990 m. mūsų namai, Lietuvos socialinio aprūpinimo ministerijos įsakymu Nr. 24 pavadinti Kauno vaikų pensionatu. Čia gyveno, gydėsi ir mokėsi vaikai iš visos Lietuvos.

2000 m. rugpjūčio mėnesį Vilijampolės vaikų pensionatas pervadintas į „Vilijampolės vaikų ir jaunimo pensionatą“. Atidaromas ir įkuriamas jaunimo skyrius, kuriame gyvena globotiniai iki 29 metų amžiaus. Pensionatas pavaldus Kauno apskrities viršininko administracijai.

2010 m. įteisinamas „Vilijampolės socialinės globos namų“ pavadinimas. Esame Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavaldumo įstaiga.

Šiuo metu Vilijampolės socialinės globos namuose gyvena 214 vaikų ir jaunuolių, kuriems dėl proto/psichikos negalios nustatytas 0 – 40% darbingumo lygis arba nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir, atlikus jų socialinio poreikio vertinimą, rekomenduojama ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa institucijoje.  Įstaigoje dirba apie 213 profesionalių socialinių darbuotojų, socialinio darbuotojo padėjėjų, gydytojų, kitų sveikatos priežiūros specialistų, užimtumo specialistų, savanorių ir kitų darbuotojų, kurie visapusiškai rūpinasi gyventojų globa ir jų poreikiais pagal raidos ir savarankiškumo lygį. Vilijampolės socialinės globos namus sudaro trys korpusai A, B ir C bei Dienos centras, kuriuose be gyvenamųjų ir buitinių patalpų yra įrengtos sporto bei aktų salės, baseinai, medicinos ir kineziterapijos patalpos, valgykla, gyvasis kampelis, šiltnamis ir kiti naudingi objektai.

Dėkojame už mūsų įstaigos istorijos faktų pateikimą, prisiminimų bei įvykių papasakojimą ilgametėms mūsų įstaigos darbuotojoms – Marijonai Stangvilienei (dirba 50 metų), Janinai Rickevičienei (dirba 50 metų).