Sporto ir sveikatingumo savaitė globos namuose

Birželio 27 – liepos 1 dienomis Vilijampolės socialinės globos namuose vyko sporto savaitė. Pirmadienis buvo futbolo diena, antradienis – estafečių diena, trečiadienis – kaniterapijos (žaidimai su šuniukais) diena, ketvirtadienis – sveiko maisto diena ir penktadienis – aerobikos (šokių) diena. Nepaisant karštos saulės bei lietaus, užsiėmimuose dalyvavo nemažas būrys ištvermingiausių gyventojų. Sveikiname sportininkus ir visus sporto savaitės dalyvius.

Skaityti plačiau

Picos diena!

Globos namų virtuvėlėje buvo rengiama – PICOS DIENA. Dalyvavo slaugomi ir vaikiško amžiaus gyventojai. Mokėmės gaminti picos padą, jį kočioti, pjaustyti picai skirtus maisto produktus, naudotis orkaite. Taip pat gyventojai mokėsi serviruoti stalą. Slaugomiems gyventojams buvo puikus aplinkos pakeitimas, gyventojai aktyviai įsitraukė ir stebėjo visą gamybos procesą.

Skaityti plačiau

Išvyka į Lietuvos Aviacijos muziejų

Mūsų savanoris Jurijus Petrenko birželio 29 dieną suorganizavo išvyką į Lietuvos Aviacijos muziejų. Globotiniai buvo apstulbę nuo gausybės įvairių dydžių ir formų lėktuvų. Didžiausia pramoga buvo, kad gyventojai patys turėjo galimybę pabūti pilotais ir valdyti lėktuvą. Sužinojome daug apie lėktuvų sandarą ir jų istoriją. Laikas praėjo greitai, bet įspūdžiai išliks ilgai.

Skaityti plačiau

Šventė Skėmų socialiniuose globos namuose

Ankstyvą birželio 29 dienos rytą vykome į Skėmų socialinius globos namus dalyvauti jų didelėje šventėje – 80 metų globos namų jubiliejaus minėjime bei globos namų koplyčios ir varpinės šventinime.

Šventė prasidėjo Obeliuose, Obelių šv.Onos bažnyčioje, kur vyko Dievo žodžio pamaldos bei Kryžiaus kelio stočių pašventinimas. Obeliuose pasigrožę restauruotu Obelių malūnu, važiavome į Skėmus – čia vyko mišios globos namų koplyčioje, kurias aukojo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Buvo pašventinta koplyčia ir varpinė bei pagerbti Skėmų socialinės globos namų rėmėjai, darbuotojai. Po iškilmingos dalies svečiai buvo vaišinami, vyko „Naisių vasaros“ koncertas.

Skaityti plačiau

Joninių šventė

Tegul trumpiausią metų naktį, dangų nušvietus tūkstančiams laužų, bus nupinti patys gražiausi vainikai, ištarti švelniausi meilės žodžiai, peršokta aukščiausia ugnis, išbraidyti žolynai ir surastas tas vienintelis PAPARČIO ŽIEDAS….

Skaityti plačiau

Svečiuose – Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos parapijos jaunimas

Vilijampolės socialinės globos namuose svečiavosi Kauno arkikatedros bazilikos, šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos jaunimas. Priėmę Sutvirtinimo sakramentą, nutarė pasidžiaugti džiaugsmu ir globos namų gyventojams atnešė skanumynų, su jais leido laiką ir bendravo. Tariame didelį ačiū už svečių skirtą laiką mūsų jaunimui ir kviečiame apsilankyti dažniau!

Skaityti plačiau

Apsilankymas Lietuvos zoologijos sode

Savanorio iš Ukrainos Yurii Petrenko iniciatyva Vilijampolės socialinės globos namų gyventojai kartu su socialine darbuotoja D. Bulkauskaite ir užimtumo specialistu A. Černiausku birželio 9 dieną apsilankė Lietuvos zoologijos sode Kaune.  Sunkiausia buvo išeiti iš terariumo, nes vaikai negalėjo atplėšti akių nuo gyvačių ir roplių. Taip pat didelį įspūdį vaikams paliko tigras ir linksmosios beždžionėlės. Vasariškas oras, gyvūnų įvairovė ir gera nuotaika nuskaidrino visų dieną ir paliko neišdildomus įspūdžius.

Skaityti plačiau

Pavasario šventė Vilijampolės socialinės globos namuose

Gegužė yra vienas iš gražiausių pavasario mėnesių, skelbiamas ir šeimos mėnesiu. Vilijampolės socialinės globos namuose gegužės 29 d. vyko tradicinė Pavasario šventė, skirta vaikams, šeimai ir  bendruomenei. Globos namai – viena didelė šeima, kuri kartu su tėveliais, seneliais, artimaisiais ir darbuotojais palydėjo pavasarį, pasidžiaugė vaikučių tobulėjimu, jų veiklomis, parengtu koncertu ir pademonstruota išmone.

Skaityti plačiau

Šv. Mišios

Vilijampolės socialinės globos namų gyventojai dalyvavo šv. Mišiose. Visi norintieji priėjo išpažinties, kartu su klieriku Sigitu Jurkštu giedojo šv. Mišių metu.

Dėkojame kunigams Robertui Urbonavičiui ir Andriui Končiui,  klierikui Sigitui, o taip pat visiems gyventojams ir kolegoms prisidėjusiems prie šv. Mišių šventimo.

Skaityti plačiau

Apsilankymas Kauno kunigų seminarijoje

Vilijampolės socialinės globos namų gyventojai, klieriko Sigito Jurkšto kviečiami, apsilankė Kauno kunigų seminarijoje. Susipažinome su klierikų gyvenimu, jų dienotvarke, studijomis. Kartu su klierikais giedojome giesmes ir meldėmės. Klierikas Sigitas visiems atsakė į rūpimus klausimus tikėjimo tema. Pasisvečiavę Kauno kunigų seminarijoje toliau pramogavome prie Kauno pilies esančioje žaidimų ir sporto aikštelėje.

Skaityti plačiau