DUK

DUK (dažnai užduodami klausimai)

Dažniausiai užduodami klausimai apie Ebola hemoraginę karštligę.

Kokias paslaugas teikiame?

– Socialinės globos ir priežiūros paslaugos neįgaliems asmenims, netekusiems tėvų (globėjų) globos, ir našlaičiams;
– Palaikomojo gydymo, slaugos ir medicininės reabilitacijos paslaugos;
– Darbo terapijos ir užimtumo paslaugos;
– Papildomojo ugdymo paslaugos;
– Veikia dienos ir laikinos globos grupės Kauno miesto ir rajono protinę negalę turintiems vaikams.

 

Žmonių grupės, kurioms teikiamos paslaugos?

vaikams iki 18 metų ir jaunimui iki 29 metų

 

Kokie dokumentai, reikalingi vaikams apgyvendinti stacionarioje socialinės globos įstaigoje?

 1. Siuntimas į stacionarią vaikų socialinės globos įstaigą;
 2. Tėvų prašymas;
 3. Pasas arba asmens tapatybės kortelė;
 4. Gimimo liudijimas;
 5. Neįgaliojo pažymėjimas;
 6. Neįgalumo lygio pažyma (iki 18 m.);
 7. Forma SPS-1 (specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma), Forma SP-2 (specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažyma);
 8. Darbingumo lygio pažyma (nuo 18 m.);
 9. Dokumentai dėl globos laikinosios / nuolatinės (iš VTAS, arba teismo nutartis);
 10. PPT (pedagoginės psichologinės tarnybos ) išvados;
 11. Charakteristika (globos, ugdymo įstaigos);
 12. Mokslo baigimo pažymėjimas;
 13. Medicinos dokumentų išrašas forma Nr.027/a su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis (TBC, ŽIV, WAR, bakteriologinis ir mikrobiologinis tyrimai);
 14. Kompensuojamųjų vaistų pasas;
 15. Skiepų kortelė;
 16. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 17. Prašymas paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma) (2 lapai);
 18. Sprendimas dėl socialinės globos skyrimo (SP-9 forma);
 19. Asmens socialinių paslaugų poreikio vertinimas;
 20. Pažyma apie šeimos sudėtį;
 21. Vaiko su negalia socialinės globos poreikio vertinimas (jei iš šeimos) (6 lapai);
 22. Nuotraukos 4 vnt.;
 23. Daiktalapis;
 24. Ilgalaikės socialinės globos paslaugos lėšų kompensavimo sutartis (jei iš šeimos);
 25. Individualus socialinės globos planas (ISGP).