Globos namų taryba

2009 metais Vilijampolės socialiniuose globos namuose (tuo metu Vilijampolės vaikų ir jaunimo pensionate) buvo įkurta Pensionato Taryba. Pensionato taryba tapo savivaldos institucija, telkianti pensionato darbuotojus, tėvus (globėjus) pensionato veiklos svarbiausiems tikslams numatyti ir uždaviniams įgyvendinti. Tuo metu Pensionato taryba pakeitė anksčiau veikusią Pedagogų tarybą. Pensionato tarybą sudarė 9 nariai, iš kurių 3 – tėvelių (globėjų) atstovai ir 6 darbuotojai iš kiekvieno padalinio.
2010 metais keitėsi globos namų pavadinimas, Vilijampolės vaikų ir jaunimo pensionatas tapo Vilijampolės socialinės globos namai, todėl pasikeitė ir Pensionato tarybos pavadinimas į Vilijampolės socialinės globos namų tarybą (Globos namų tarybą). Keitėsi nuostatai ir Globos namų tarybą jau sudarė 12 narių, pakviečiant į veiklą tris globos namų gyventojų atstovus. Globos namų tarybą sudarė 12 nariai, iš kurių 3 – tėvelių (globėjų) atstovai, 3 gyventojų atstovai ir 6 globos namų darbuotojų atstovai.
2014 metų sausio mėnesį Globos namų taryboje vyko reorganizacija ir Globos namų savivalda tapo sudaryta iš dviejų skyrių: Gyventojų tarybos bei Globos namų tarybos. Globos namų tarybą sudaro 9 nariai: kurių 3 – tėvelių (globėjų) atstovai, 3 gyventojų atstovai ir 3 globos namų darbuotojų atstovai. Gyventojų tarybą sudaro 10 gyventojų, jiems talkina darbuotojai.
2014 metų vasario 11 dieną vyko visuotinis gyventojų susirinkimas ir atviru balsavimu buvo išrinkta pirmoji gyventojų taryba. 2015 metų pavasarį vyko ataskaitinis gyventojų tarybos susirinkimas, kurio metu pasidžiaugta per metus nuveiktais darbais bei išrinkta jau antroji gyventojų taryba.

2015 m. Vilijampolės socialinės globos namų gyventojų taryba

Pirmininkas – gyventojas Almantas Pareigis.
Pirmininko pavaduotojas – gyventojas Audrius Grušeckas.
Sekretorius – gyventoja Olivija Karasiova.
Atsakingas už meną (laikraštį) – gyventoja Audra Bruožaitytė.
Atsakingi už sportą – gyventojas Mindaugas Kazakevičius ir gyventoja Simona Geležiūnaitė.
Atsakingas už renginius – gyventoja Ingrida Orechovaitė.
Atsakingas už tvarkos priežiūrą – gyventoja Erika Šidlauskaitė.
Atsakingas už išvykas – gyventojas Tadas Uknevičius.
Atsakingas už viešuosius ryšius – gyventojas Andrius Stakėnas.
Gyventojų atstovai: socialinė darbuotoja Snieguolė Butrimavičienė;

2014m. Globos namų taryba

Darbuotojai:
•    Socialinė darbuotoja S. Butrimavičienė
•    Užimtumo specialistė G. Žukienė
Gyventojų tėvai:
•    G. Medekšienė
•    A. Stakėnas
•    R. Janušauskienė
Gyventojai:
•    R. Tiškutė
•    V. Karpavičiūtė
•    M. Svaiboda

2016 m. Globos namų taryba

2016 metų gegužės 16 dieną globos namuose vyko globos namų gyventojų tarybos naujų narių rinkimai. Darbotvarkėje buvo pristatyta gyventojų tarybos metinė ataskaita. Nuveikti darbai pristatyti fotografijomis: kur važiavome, ką aplankėme, ką nuveikėme per visus šiuos metus. Tarybos nariai noriai dalinosi savo mintimis kaip jiems sekėsi, ką veikė, kas labiausiai patiko. Visi susirinkę jaunuoliai padėkojo gyventojų tarybos nariams už nuveiktus darbus, įteikė jiems padėkos raštus su saldžiomis dovanomis.

Jaunuoliai siūlė naujus kadidatus į naują gyventojų tarybos bendruomenę. Kai kurie buvę aktyvus tarybos nariai dar kartą panoro dalyvauti gyventojų globos namų tarybos veikloje. Tačiau kandidatai į tarybos narius buvo išrinkti balsuojant, balsų dauguma.

Gyventojų taryboje toliau savo pareigas tęsia Audrius Grušeckas („A“ korpuso vaikinų 4 aukšto atstovas), Simona Geležiūnaitė („C“ korpuso merginų 2 aukšto 1-2 grupių atstovė), Olivija Karasiova (vaikiško amžiaus mergaičių atstovė). Naujai išrinkti nariai: Dovydas Bikus (vaikiško amžiaus berniukų atstovas), Svajūnas Dušauskas (vaikiško amžiaus berniukų atstovas), Deividas Balsys (vaikiško amžiaus berniukų atstovas), Viktorija Karpavičiūtė („C“ korpuso merginų 2 aukšto 3-4 grupių atstovė), Danguolė Kiškytė („B“ korpuso merginų 1 grupės atstovė), Tomas Antanavičius („B“ korpuso vaikinų 2 grupės atstovas), Gintautas Mizgaitis („C“ korpuso vaikinų 3 aukšto atstovas) ir Tadas Laurynas (dienos centro atstovas).

Linkime naujiems tarybos nariams daug gerų, prasmingų ir naudingų darbų.

2017 m. Globos namų taryba

Tarybos nariai:

  • Andrius Stakėnas
  • Ingrida Orechovaitė
  • Mindaugas Kazakevičius
  • Artūras Kadzys
  • Žydrūnas Rauktys
  • Anželika Sušinskaja