< Atgal

Adventinės mišios globos namuose

Gruodžio 17 dieną, likus savaitei iki didžiųjų švenčių, kūdikėlio Jėzaus gimimo, Lietuvos bažnyčiose vyksta Adventinės Susitaikymo pamaldos. Nuo šios dienos tiek bažnyčia, tiek tikintieji, tiek ir mūsų globos gyventojai pradeda intensyvesnį pasiruošimą Kristaus gimimo iškilmei. Tuo tikslu pas mus jau ne pirmą kartą svečiavosi kunigas Nerijus Pipiras, klierikas Sigitas Jurkštas, savanorė Gintarė. Buvo laikomos mišios, meldžiamasi už artimuosius, draugus, darbuotojus, visą mūsų bendruomenę bei linkima ramybės, susitaikymo, atjautos ir atleidimo.

Dėkojame kunigui Nerijui, klierikui Sigitui, savanorei Gintarei už prasmingas ir dvasingas mišias, linkime Jiems gražių artėjančių švenčių.

Socialinė darbuotoja Snieguolė Butrimavičienė