< Atgal

Darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos vertinimas

        Vilijampolės socialinės globos namai įtraukti į institucinės globos pertvarkos procesą, kurio metu pereinama nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams Lietuvoje. Pertvarkomose socialinės globos įstaigose bus atliekamas darbuotojų kompetencijos ir motyvacijos vertinimas, kurio tikslas – objektyviai įvertinti šiuo metu socialinės globos įstaigose dirbančių darbuotojų motyvaciją dalyvauti institucinės globos pertvarkos procesuose ir teikti naujos formos paslaugas bendruomenėje, įvertinti jų turimas kompetencijas ir naujų profesinių žinių bei įgūdžių, reikalingų naujų formų paslaugų teikimui užtikrinti, poreikį.

         2016 m. spalio 12 d. Vilijampolės socialinės globos namuose lankėsi bendrovės „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ (EKT) atstovė, darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos vertinimo projekto vadovė Jūratė Griciūtė, kuri pristatė darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos vertinimo metodiką, vertinimo tikslą, procesą ir siektiną rezultatą. Susitikimo su globos namų darbuotojais metu ekspertė papasakojo, kaip vyks vertinimas, ko iš šio vertinimo gali tikėtis darbuotojai. Iš pradžių darbuotojai, užpildydami klausimyną, turės įsivertinti patys save, paskui juos, remdamasis stebėjimais, vertins tiesioginis darbo vadovas, vertinimas baigsis pokalbiu (interviu) su darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos vertinimo ekspertais. Vertinimo pabaigoje kiekvienam vertinamam darbuotojui bus pateikta išvada dėl darbuotojo tobulinimosi plano sudarymo. Planuojama, kad vertinimo procese dalyvaus 172 Vilijampolės socialinės globos namų darbuotojai (socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, užimtumo specialistai, psichologai, sveikatos priežiūros ir kiti specialistai). Darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos vertinimas vyks iki 2017 m. vasario 1 dienos.

E. Petruškevičienė