< Atgal

Gyventojų tarybos susirinkimas

2019-02-12 vyko pirmasis šiais metais Vilijampolės socialinės globos namų gyventojų tarybos susirinkimas. Jo metu buvo išrinkti gyventojų tarybos nariai. Gyventojų tarybos nariai atviru balsavimu išrinko tarybos pirmininką, pavaduotoją ir sekretorių. Gyventojų tarybos nariai pasižadėjo laikytis Vilijampolės socialinės globos namų vidaus tvarkos taisyklių, gyventojų vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų, būti pavyzdžiu kitiems globos namų gyventojams ir darbuotojams. Vilijampolės socialinės globos namų gyventojų tarybos pirmininku buvo išrinktas Audrius Grušeckas, pavaduotoju Almantas Pareigis, sekretore Olivija Karasiova.

V. Charašauskienė