< Atgal

Intensyvi ir darbinga diena su socialinio darbo eksperte Lies Gualtherie van Weeze

Šiandien ne tik žiemą varėm iš kiemo, bet turėjom intensyvią ir darbingą dieną su socialinio darbo eksperte

Lies Gualtherie van Weezel! Dienotvarkėje suplanuoti net 3 susitikimai, kuriuose gvildenti aktualūs klausimai:
1) pirmasis susitikimas vyko su agresyvaus elgesio valdymo socialiniame darbe mokymų (trenerių) grupe. Aptarti rezultatai, tolimesnės grupės tikslų vystymo perspektyvos. Susitikimo metu grupės dalyviai pristatė savo patirtis, įžvalgas ir pasiūlymus grupės vystymui.
2) Antrasis susitikimas buvo skirtas grupinio gyvenimo namuose dirbančioms socialinėms darbuotojoms. Diskutuota apie iššūkius, kylančius dirbant bendruomenėje, savarankiškumo įgūdžių formavimą, integracijos procesą. Išsamiai diskusijai pritrūko suplanuoto laiko, todėl nuspręsta šiems klausimams skirti daugiau dėmesio sekančio Lies vizito į Lietuvą metu.
3) Trečiasis susitikimas vyko su administracijos atstovais. Aptarti įstaigos struktūros pokyčiai pertvarkos kontekste, patirties pasidalinimo konferencijos organizaciniai klausimai bei galimybė susipažinti su Olandijos specialistų patirtimi teikiant paslaugas vaikams su psichikos ligomis ir elgesio sutrikimais.
Džiaugiamės, kad turime galimybę aptarti kylančius iššūkius ir patirtis, ieškoti sprendimų įvairiose situacijose ! Atskiras ačiū Rūta Kaminskaitė Audzevičienė už vizito koordinavimą, rūpestį, aktualius klausimus ir bendradarbiavimo palaikymą.