< Atgal

Susitikimas su Lies Gualtherie van Weezel

Vizito Lietuvoje metu mus vėl aplankė socialinio darbo ekspertė Lies Gualtherie van Weezel, su kuria šį kartą aptarėme mums aktualius klausimus: darbines situacijas ir jų sprendimo būdus, neveiksnumo nustatymo klausimus ir Olandijos patirtį šioje srityje, veiklos koordinavimą keičiantis įstaigos struktūrai (pereinant prie paslaugų bendruomenėje). Su Lies aktyviai diskutuojame apie pertvarkos iššūkius, pokyčius, paslaugų teikimą, jos įžvalgos vertingos ne tik ieškant būdų kasdienių problemų sprendimui, bet ir planuojant tolimesnę įstaigos viziją! Turime galimybę augti, keistis, tobulėti!

Ne tik mokomės, ieškome naujų metodų, bet ir siekiame bendradarbiavimo su kitomis įstaigomis! Siekiame, kad Nyderlandų organizacijoje „Reinaerde“ įgyta agresyvaus elgesio valdymo ir prevencijos metodų taikymo patirtis būtų naudinga ir taikoma praktikoje. Čia mums vėl padeda Lies, kurios vizitų Lietuvoje metu toliau vystome ir plėtojame šią idėją. Džiaugiamės, kad prie mūsų prisijungė ir VŠĮ Actio Catholica Patria atstovai, su kuriais kartu ruošiamės įgytą patirtį ir žinias perduoti kitų įstaigų socialiniams darbuotojams ir kitiems specialistams! Lapkričio mėnesį turėjome kelis darbinius susitikimus, kurių metu aptarėme viziją ir konkrečius žingsnius!

R. Audzevičienė