< Atgal

Šventė Skėmų socialiniuose globos namuose

Ankstyvą birželio 29 dienos rytą vykome į Skėmų socialinius globos namus dalyvauti jų didelėje šventėje – 80 metų globos namų jubiliejaus minėjime bei globos namų koplyčios ir varpinės šventinime.

Šventė prasidėjo Obeliuose, Obelių šv.Onos bažnyčioje, kur vyko Dievo žodžio pamaldos bei Kryžiaus kelio stočių pašventinimas. Obeliuose pasigrožę restauruotu Obelių malūnu, važiavome į Skėmus – čia vyko mišios globos namų koplyčioje, kurias aukojo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Buvo pašventinta koplyčia ir varpinė bei pagerbti Skėmų socialinės globos namų rėmėjai, darbuotojai. Po iškilmingos dalies svečiai buvo vaišinami, vyko „Naisių vasaros“ koncertas.

Į šventę iš mūsų globos namų vyko socialinio darbo padalinio vedėja D.Šatinskienė, užimtumo specialistas A.Černiauskas, socialinė darbuotoja S.Butrimavičienė bei gyventojai Tadas su Danguole. Įdomu buvo pamatyti kitus globos namus, susipažinti su jų užimtumo terapija, apsilankyti baseine, pasivaikščioti po didelę ir gražią globos namų teritoriją.

Socialinė darbuotoja S. Butrimavičienė