Paramos teikimo būdai

Labai prašome Jūsų nelikti abejingiems ir ištiesti pagalbos ranką, kuri labai reikalinga mums, norint įgyvendinti mūsų įstaigos užsibrėžtus tikslus. Mums padėtų Jūsų visokeriopa parama ir pagalba, o mes ir mūsų globos namų gyventojai būsime labai dėkingi.

Norėdami mus paremti Jūs galite:

• Paskirti 2 procentus nuo sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio:  Šis paramos teikimo būdas nereikalauja papildomų materialinių išlaidų. Paskirkite 2% nuo savo pajamų mokesčio. 

Štai kaip galite tai padaryti:

Užpildyti prašymą, pagal formą FR0512, kurią galite užpildyti patys, deklaruodami savo pajamas ar turtą, ir pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai nuo sausio 1 d. iki gegužės 1 d. Šios formos pildymo bei pateikimo taisykles galite rasti čia. Tais atvejais, kai gyventojas privalo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, Prašymas turi būti pateikiamas kartu su deklaracija. Jeigu gyventojas neprivalo teikti metinės pajamų mokesčio deklaracijos,  jis gali pateikti tik šį prašymą.

Duomenys, reikalingi užpildyti prašymą, pagal formą FR0512, skirti Jūsų sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalį mūsų globos namams:

Įmonės kodas   290797850

Jeigu jums nesvetima savanorystės idėja  – mielai laukiame atvykstant pas mus adresu: Apuolės g. 44, Kaunas ar Jūsų laiškų paštu, el. paštu: info@vilijampolessgn.lt   skambučių telefonu: +370 361 671; 

 

Jūs galite pervesti finansinę paramą į mūsų paramos lėšų sąskaitą:

Gavėjas: Vilijampolės socialinės globos namai
Įmonės kodas: 290797850
Paramos lėšų sąskaitos nr.: LT65 7300 0100 0222 9789
Banko pavadinimas: AB Swedbank
Banko kodas: 73000 

Paramos nauda jos teikėjams:

Mokesčio mokėtojams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę teikti tik paramą, iš pajamų leidžiama du kartus atskaityti išmokas, įskaitant perleistą turtą, suteiktas paslaugas, kurios Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka skirtos paramai, tačiau ne didesnes kaip 40 procentų mokesčio mokėtojo pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus paramą.

Mokesčio mokėtojams, turintiems teisę teikti labdarą bei paramą, leidžiama iš pajamų atskaityti visas labdarai ir paramai skirtas išmokas (įskaitant perleisto turto, suteiktų paslaugų vertę);

AČIŪ JUMS LABAI !