Korupcijos prevencija

KAM IR KAIP PRANEŠTI APIE KORUPCIJOS APRAIŠKAS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRE „VIJA“

Jeigu Jums Socialinės globos centre „Vija“ galimai teko susidurti su korupcinio pobūdžio veikomis (pvz.: kyšininkavimu, piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, sukčiavimu ir pan.,) informuokite už korupcijos prevencijos priemonių taikymą įstaigoje atsakingą asmenį – direktoriaus pavaduotoją socialiniam darbui Ernestą Petruškevičienę.

Skundą, prašymą, pareiškimą ar pranešimą galite pateikti:

  1. raštu, atsiuntę adresu Apuolės g. 44, LT-48302 Kaunas
  2. telefonu (8-37) 36 65 35 arba 36 16 71
  3. el. paštu info@vijoscentras.lt arba ernesta.petruskeviciene@vijoscentras.lt
  4. skundų ir pasiūlymų dėžutėje, esančioje globos namų C korpuso I aukšte.

 

Pranešimų apie korupcinio pobūdžio nuskalstamas veikas ATMINTINĖ

 

KORUPCIJOS PRVENCIJOS PROGRAMOS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS GLOBOS NAMUOSE