Viešieji pirkimai

Gyvenamojo namo pirkimo skelbimas 

Vilijampolės socialinės globos namai, Apuolės g. 44, Kaunas, tel. 8-37 361671, el.p info@vilijampolessgn.lt, skelbiamų derybų būdu perka gyvenamąjį namą su jam priklausančiu žemės sklypu Kauno mieste (detalesnė informacija ir reikalavimai perkamam namui pateikiami Pirkimo sąlygose).

Namas perkamas Vilijampolės socialinės globos namų veiklai – ilgalaikės socialinės globos teikimui vaikams su negalia (grupinio gyvenimo namuose).

Kandidatai pirkimo Sąlygas ir kitus susijusius dokumentus, susijusius su nekilnojamojo turto pirkimu laisvai ir nemokamai darbo dienomis ir valandomis gali gauti Vilijampolės socialinės globos namų A korpuso 109 kabinete, C korpuso 133 kab., Apuolės g. 44, Kaune. Kandidatams sudarant galimybę Sąlygas gauti nuotoliniu būdu, jos skelbiamos Perkančiosios organizacijos interneto svetainėje adresu http://vilijampolessgn.lt/veikla/viesieji-pirkimai/.

Pasiūlymus kandidatai pateikia tiesiogiai patys, per kurjerį arba atsiunčia paštu registruotu laišku. Pasiūlymai priimami Vilijampolės socialinės globos namų C korpuso 133 kab., Apuolės g. 44, Kaune iki 2018 m. lapkričio 19 d. 14.00 val. Vokai registruojami, patikrinus, ar vokas su pasiūlymu užklijuotas ir nepažeistas, ant voko užrašoma gavimo data ir laikas. Informacija teikiama tel. (8 37) 36 65 35, el. p. ernesta.petruskeviciene@vilijampolessgn.lt. Vėliau pateikti Pasiūlymai nebus nagrinėjami ir bus grąžinti juos pateikusiems kandidatams.

Dokumentai:

Nekilnojamo turto pirkimo sąlygos

Pasiūlymo forma

 

Vilijampolės socialinės globos namų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Viešųjų pirkimų planas 2017 metams

Viešųjų pirkimų planas 2016 metams

PIRKIMO SUTARTYS

MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ METINĖS ATASKAITOS (AT-6)

PROCEDŪRŲ ATASKAITOS (AT-1)

SUTARČIŲ ATASKAITOS (AT-8)

MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI (informacija ruošiama)